realizə : [lat.] Satma, satılma; satıb pula çevirmə, satılıb pula çevrilmə. İstehsal olunan məhsulun realizəsi._Realizə edilmək – satılıb pula çevrilmək. Realizə etmək – satıb pula çevirmək.