refleks : [lat. reflexus – inikas, əksetmə]
1. fiziol. Canlı orqanizmin qıcıqlanmaya, təsirə qarşı əsəb reaksiyası. Heyvanlar aləmi anadangəlmə reflekslərə, instinktlərə malikdir. M.Axundov.
2. kit. Bir hadisənin doğurduğu ikinci hadisə, onun nəticəsi, əksi; inikas, nəticə.
refleks 2: [lat. reflexus – inikas, əksetmə]
1. fiziol. Canlı orqanizmin qıcıqlanmaya, təsirə qarşı əsəb reaksiyası. Heyvanlar aləmi anadangəlmə reflekslərə, instinktlərə malikdir. M.Axundov.
2. kit. Bir hadisənin doğurduğu ikinci hadisə, onun nəticəsi, əksi; inikas, nəticə.