region : is. [lat.] Ərazi, ölkə, rayon.
region 2: is. [lat.] Ərazi, ölkə, rayon.