rejim : [fr.]
1. Dövlət quruluşu, idarə üsulu. Çar rejimi. Xalq demokratik rejimi.
2. Yaşamaq, işləmək, istirahət etmək, yemək- içmək, yatmaq və s. üçün dəqiq müəyyən olunmuş qayda, üsul; nizam. Gündəlik rejim. Düşərgənin rejimi. Yemək rejimi.
3. Bu və ya digər məqsədlə müəyyən edilmiş qaydalar, tədbirlər sistemi. Zavodda təhlükəsizlik rejimi. // Bir şeyin iş, fəaliyyət və s. şəraiti. Maşının iş rejimi. İstilik rejimi.
rejim 2: [fr.]
1. Dövlət quruluşu, idarə üsulu. Çar rejimi. Xalq demokratik rejimi.
2. Yaşamaq, işləmək, istirahət etmək, yemək- içmək, yatmaq və s. üçün dəqiq müəyyən olunmuş qayda, üsul; nizam. Gündəlik rejim. Düşərgənin rejimi. Yemək rejimi.
3. Bu və ya digər məqsədlə müəyyən edilmiş qaydalar, tədbirlər sistemi. Zavodda təhlükəsizlik rejimi. // Bir şeyin iş, fəaliyyət və s. şəraiti. Maşının iş rejimi. İstilik rejimi.