rejissorluq : is.
1. Rejissorun işi, sənəti, vəzifəsi.
2. Tamaşanın, filmin quruluşuna rəhbərlik; rejissura. [Əmrulla:] Əsərin rejissorluğu Gülsabah xanıma tapşırılır. C.Cabbarlı.
rejissorluq 2: is.
1. Rejissorun işi, sənəti, vəzifəsi.
2. Tamaşanın, filmin quruluşuna rəhbərlik; rejissura. [Əmrulla:] Əsərin rejissorluğu Gülsabah xanıma tapşırılır. C.Cabbarlı.