rentgen : [alman fizikinin adından]
1. Rentgen şüaları ilə işıqlandırma. Rentgenin nəticəsi. _ Rentgen şüaları – qeyrişəffaf cisimlərdən keçə bilən qısa elektromaqnit dalğalardan ibarət gözlə görünməyən şüalar.
2. Həmin şüalarla işıqlandıran cihaz. Rentgen kabineti.
rentgen 2: [alman fizikinin adından]
1. Rentgen şüaları ilə işıqlandırma. Rentgenin nəticəsi. _ Rentgen şüaları – qeyrişəffaf cisimlərdən keçə bilən qısa elektromaqnit dalğalardan ibarət gözlə görünməyən şüalar.
2. Həmin şüalarla işıqlandıran cihaz. Rentgen kabineti.