repressiya : is. [lat.]
1. Təqib etmə, kütləvi cəzalandırma.
2. Mənəvi təzyiq.
repressiya 2: is. [lat.]
1. Təqib etmə, kütləvi cəzalandırma.
2. Mənəvi təzyiq.