reproduksiya : [lat. re – yenidən və productio – düzəltmə]
1. Poliqrafik və ya fotoqrafik üsulla şəkil, rəsm, çertyoj, çap olunmuş mətnin surətinin çıxarılması və çoxaldılması.
2. Yenidən çap edilmiş şəkil, rəsm və s. Rəssamın əsərinin repreduksiyası.
reproduksiya 2: [lat. re – yenidən və productio – düzəltmə]
1. Poliqrafik və ya fotoqrafik üsulla şəkil, rəsm, çertyoj, çap olunmuş mətnin surətinin çıxarılması və çoxaldılması.
2. Yenidən çap edilmiş şəkil, rəsm və s. Rəssamın əsərinin repreduksiyası.