rezident : [lat. residens – oturan]
1. İmperialist dövlətlərin protektoratda (himayələri altında olan ölkədə) əslində oranın hakimi olan nümayəndəsi.
2. Səfirdən bir rütbə aşağı olan diplomatik nümayəndə.
3. Bir ölkənin daim başqa ölkədə yaşayan vətəndaşı.
4. Kəşfiyyat idarəsinin xarici dövlətin müəyyən rayonunda gizli nümayəndəsi.
rezident 2: [lat. residens – oturan]
1. İmperialist dövlətlərin protektoratda (himayələri altında olan ölkədə) əslində oranın hakimi olan nümayəndəsi.
2. Səfirdən bir rütbə aşağı olan diplomatik nümayəndə.
3. Bir ölkənin daim başqa ölkədə yaşayan vətəndaşı.
4. Kəşfiyyat idarəsinin xarici dövlətin müəyyən rayonunda gizli nümayəndəsi.