rezinka : [rus.] Yazını pozmaq üçün rezin parçası; pozan, rezin.
rezinka 2: [rus.] Yazını pozmaq üçün rezin parçası; pozan, rezin.