riayət : is. [ər.]: riayət etmək – gözləmək, əməl etmək. Ehtimal, həkim öz yerişində hifzüssəhhə qaydalarına riayət etmək istəyirdi. Mir Cəlal. Hüseyn dərhal edir əmrə riayət; Şığıyır bayıra, meydana gedir. M.Rahim.