riyakarlıq : is. İkiüzlülük. Çökür abidəsi qanlı çarlığın; Çökür məhkəməsi riyakarlığın. M.Müşfiq. _ Riyakarlıq etmək (eləmək) – ikiüzlülük etmək. [Dürrə] bilirdi ki, adaxlısı .. riyakarlıq etməyən təmiz və namuslu adamdır. S.Vəliyev.