romans : [fr.]
1. Fortepiano və ya başqa musiqi alətinin müşayiətilə oxunmaq üçün hər hansı bir şairin sözlərinə yazılmış kiçik vokal əsəri. İndi bizim şöhrət qazanmış simfonik əsərlərimiz, romanslarımız, mahnılarımız vardır. İ.Əfəndiyev. [Şura] gecə gözəl piano çaldı, rusca romanslar oxudu. A.Şaiq.
2. Musiqiyə köçürülmüş kiçik lirik əsər.