s : Azərbaycan əlifbasının iyirmi beşinci hərfi. Bax se.
ş 2: Azərbaycan əlifbasının iyirmi altıncı hərfi. Bax şe.