söndürmək : f.
1. Keçirmək (yanan şeyi). Papirosu söndürmək. İşığı söndürmək. Yanğını söndürmək. – Otaqda lampanı söndürmüşdüksə də, ancaq Ayın şöləsi pəncərədən düşüb otağın yarısını işıqlandırmışdı. M.Rzaquluzadə.
2. məc. Yatırtmaq, boğmaq, qabağını almaq. Həvəsini söndürmək. Ədavəti söndürmək. Ehtirasını söndürmək.