sövdələşmə :
1.Sövdələşmək”dən f.is.
2. məc. Dilləşmə, uzlaşma; gizli saziş, razılıq, sözbirlik.