sövdələşmək : f. köhn. Alverdə, sövdədə razılığa gəlmək, saziş bağlamaq, razılıq əldə etmək, razılaşmaq. – Sonra sövdələşərik, – deyib, tacir qeyri-müəyyən cavab verdi. M.İbrahimov. Gün olmaz ki, qızın özünə, ya nənəsinə deyən olmasın ki, “daha vaxtdır, bir halal süd əmmiş ilə tapışın, Allah xeyir versin, sövdələşin a!” Mir Cəlal.