sümsü : is. Quşları aldadıb tutmaq üçün onların səsini yamsılayan ovçu aləti. [Kərim baba:] Sümsü quş kimi oxuyur, bununla qızılbaş balası tutarlar, – dedi. A.Şaiq. // Ümumiyyətlə, qarğıdan qayrılan primitiv çalğı aləti; tütək. Beləliklə, insanlar sümsü, tütək kimi musiqi alətlərini icad etmişlər. Ə.Bədəlbəyli.