sürəksiz : sif. Çox sürməyən, çox davam etməyən, çox çəkməyən, davamsız, çox qısa.