sürəyya : is. [ər.] Yeddiqardaş ulduzlar, ülkər, pərvin.