surğuc : is. Asanlıqla əriyən və tez bərkiyən rəngli bərk qatran (və ya mum) (konvertləri möhürləmək, şüşələrin ağzını bərkitmək üçün işlədilir). Qubernator əlini uzadıb dörd tərəfi surğucla möhürlənmiş (f.sif.) bir paket çıxartdı. M.S.Ordubadi. Katib güclə stolun gözündən qırmızı surğuc, spiçka və ağ saplı iynə çıxartdı. S.Rəhimov.