sürpriz : is. [fr.] Gözlənilməyən hədiyyə, yaxşılıq, xoş xəbər.