sürtkü : is. Sürtməyə məxsus maddə. _ Sürtkü yağları – bir şeyi yağlamaq, sürtmək üçün neftdən emal edilən yağların ümumi adı. Yanacaq və sürtkü yağları ehtiyatı. – [Mazutdan] vazelin, parafin və sürtkü yağları alırlar. “Üzvi kimya”.