sığır : is.
1. Qaramal. [Çopo:] Piyaləni qaldırdım, yavaş səslə: – Sənin şərəfinə, – dedim, – xoşbəxt olaq, qəbilə sığırları kök, itləri itidişli olsun! Çəmənzəminli.
2. zool. Belşəkilli buynuzları olan maral fəsiləsindən iri kövşəyən məməli heyvan.
sığır 2: is.
1. Qaramal. [Çopo:] Piyaləni qaldırdım, yavaş səslə: – Sənin şərəfinə, – dedim, – xoşbəxt olaq, qəbilə sığırları kök, itləri itidişli olsun! Çəmənzəminli.
2. zool. Belşəkilli buynuzları olan maral fəsiləsindən iri kövşəyən məməli heyvan.
sığır 3: is.
1. Qaramal. [Çopo:] Piyaləni qaldırdım, yavaş səslə: – Sənin şərəfinə, – dedim, – xoşbəxt olaq, qəbilə sığırları kök, itləri itidişli olsun! Çəmənzəminli.
2. zool. Belşəkilli buynuzları olan maral fəsiləsindən iri kövşəyən məməli heyvan.