sıxcalamaq : f.
1. Sıxıb əzmək, basıb əzmək.
2. Sıxışdırmaq.