səbatla : zərf Mətanətlə, dözümlə, möhkəmliklə, səbat göstərərək.