səbzə : is. [fars.]
1. Əla kişmiş növü. Süfrədə tut qurusu, miyanpur, innab, ləbləbi, kişmiş, səbzə, alma, portağal da olardı. H.Sarabski.
2. Göyərti, göylük, göyərtilik, yaşıllıq, çəmən. Rahat üçün fərş salmış səbzeyi-tər gülşənə. Füzuli. Dörd tərəfi səbzə bağlı; Bu Azərbaycana baxın. Aşıq Əsəd.