səngin : sif. [fars.]
1. Bərk, sərt.
2. Ağır. Oylə səngindir ki, əsqali-təəssübdən yüküm; Gündə min tərpənsə yer, tərpənməz əsla bir tüküm! M.Ə.Sabir.
3. məc. Qəddar.