səpgi : is. Dəri üzərində əmələ gələn keçici iltihablı qabarcıqlar; sızaq, səpişik.