sərmayə : is. [fars.] Bir şey üçün qoyulan və ya lazım olan pul, maya; kapital. [Hacı Fərəc:] ..Həmin o sərmayədir məni dəlidivanə eyləyən. N.Vəzirov. [Yusifəli Mahmuda:] Mənə də bir sərmayə lazımdır ki, başımı dolandırım. P.Makulu.
sərmayə 2: is. [fars.] Bir şey üçün qoyulan və ya lazım olan pul, maya; kapital. [Hacı Fərəc:] ..Həmin o sərmayədir məni dəlidivanə eyləyən. N.Vəzirov. [Yusifəli Mahmuda:] Mənə də bir sərmayə lazımdır ki, başımı dolandırım. P.Makulu.
sərmayə 3: is. [fars.] Bir şey üçün qoyulan və ya lazım olan pul, maya; kapital. [Hacı Fərəc:] ..Həmin o sərmayədir məni dəlidivanə eyləyən. N.Vəzirov. [Yusifəli Mahmuda:] Mənə də bir sərmayə lazımdır ki, başımı dolandırım. P.Makulu.