sərsərilik : is. Sərsəri adamın halı; avaralıq, veyillik. Sərsərilik etmək.
sərsərilik 2: is. Sərsəri adamın halı; avaralıq, veyillik. Sərsərilik etmək.
sərsərilik 3: is. Sərsəri adamın halı; avaralıq, veyillik. Sərsərilik etmək.