sətiraltı : sif.
1. Sətirlərin (səhifənin) altında olan. Sətiraltı qeyd, işarə.
2. məc. Gizli, örtülü. Sətiraltı məna.
sətiraltı 2: sif.
1. Sətirlərin (səhifənin) altında olan. Sətiraltı qeyd, işarə.
2. məc. Gizli, örtülü. Sətiraltı məna.
sətiraltı 3: sif.
1. Sətirlərin (səhifənin) altında olan. Sətiraltı qeyd, işarə.
2. məc. Gizli, örtülü. Sətiraltı məna.