şəxssiz : sif. qram. Mübtədası olmayan və təsəvvür olunmayan. Şəxssiz cümlə.