sağıntı : is.
1. Bədənin hər hansı bir yerinə sızan, yaxud çıxan qan.
2. Bax sağın 2-ci mənada.