sabotaj : [fr. sabotage] Qəsdən işləməmək və ya işi pozmaq yolu ilə işə mane olma.