sadəlövh : [fars. sadə və ər. lövh]
1. Bax sadədil. Məryəm on iki yaşında, qırmızıyanaq, sadəlövh bir qız idi. Çəmənzəminli. Sadəlövh arvadlar Cavahirin cavabından xəbərdar olandan sonra güman edirdilər ki, Cavahirin taqsırını bağışlayıb, onu tamamilə azad edəcəklər. T.Ş.Simurq.
2. sif. və zərf Avamcasına, çox sadə. Dostunun sualı Cəmilə çox sadəlövh göründü. M.Hüseyn.