sadaq : is. köhn. Oxqabı. Siyirə qılıncı, çəkə qalxanı; Səksən oxu sadağından boşala. “Koroğlu”. [Qaragünün] başının üstündən, divarda .. bir qılınc, qalxan, yay və sadaq asılmışdı. M.Rzaquluzadə.