saflaşdırıcı : sif. Saflaşdırma üçün olan, təmizləyici. Saflaşdırıcı maşın, qurğu.