sait : sif. [ər.] dilç. Hava axınının ağız boşluğundan heç bir maneəyə rast gəlmədən keçməsi yolu ilə əmələ gələn (səslər haqqında). Sait səslər. Azərbaycan dilində 9 sait səs var. // İs. mənasında. Bu vasitə ilə əmələ gələn səs. Azərbaycan dilinin saitləri.