saksafon : [xüs. addan] Misdən nəfəsli musiqi aləti.