saksaul : is. bot. Orta Asiya səhralarında bitən alçaq ağac və ya kol.