sallaqxana : is. [ər. sallaq və fars. ...xanə]
1. Mal-heyvan kəsilmək üçün xüsusi bina, yer. Sallaqxana sexi. – İt sallaqxanadan bir sümük aparar, öz ayağını kəsər. (Ata. sözü). [Qulu] son zamanlar qardaşını dükanda buraxıb, özü sallaqxananı icarəyə götürmüşdü. A.Şaiq.
2. məc. Qırğın yeri, kütləvi qırğın, çoxlu adam öldürülən yer. Kazakxana həqiqi bir sallaqxanaya dönmüşdü. P.Makulu. _ Sallaqxanaya göndərmək məc. – ölümə, qırğına göndərmək.