sarqac : is.
1. Qapqara, makara.
2. Məftil sarınmış çarx.