sarvan : bax sarban. Sarvanlar uyqulu, dəvələr yorğun; Nədir bu heçlikdə bu gülünc oyun?! M.Müşfiq. “Allahü-əkbər!” – deyə sarvan dua oxuyur. B.Vahabzadə.