savadsız : sif.
1. Savadı olmayan, yazıboxumaq bilməyən. İndi ölkəmizdə savadsız adam çətin tapılar. – [İkinci qadın:] ..Savadsız qadınlar üçün savad kursları açıb tamam savadsız qadınları savadlandırarıq. Ə.Haqverdiyev. Xədicə savadsız bir qız idi. S.Hüseyn.
2. məc. Bacarıqsız, qabiliyyətsiz, biliksiz; naşı. [Hüsaməddin:] Mən qadınların ruhunu .. öyrənmək işində çox savadsızam. M.S.Ordubadi. // Avam, cahil.