sehrbazlıq : is. Sehrbazın işi, məşğələsi, ovsunçuluq, gözbağlayıcılıq.