seminariya : [lat. seminarium – ocaq]
1. Keçmişdə: orta pedaqoji məktəb. Müəllimlər seminariyası. – [Musanın nəvəsi] Qori seminariyasının pansionunda bircə il yaşadıqdan sonra mədəniyyət aləmində bu qədər tərəqqi etmişdi. Qantəmir.
2. Orta ruhani məktəbi.