senz : is. [lat.]
1. Bir şəxsin bu və ya digər hüquqlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran şərt.
2. Bir müəssisə bu və ya digər siyahıya daxil etmək üçün lazım olan şərt.