sevişmə :
1.Sevişmək”dən f.is.
2. Sevgi, məhəbbət, eşq.