seyvan : bax eyvan. ◊ Qulaq seyvanı anat. – qulağın xarici hissəsi.